top of page
Anchor 1

Per 1 januari 2023 nieuwe contributiebedragen:

Logo hoofdje.png

Lid worden

Als lid van De Weideruiters ben je niet alleen lid van een vereniging, maar werk je ook actief mee aan het in goede orde houden van de gezamelijke accommodatie en het omliggende terrein.

Statutair dienen alle ruiters/amazones/menners actief lid te zijn van de KNHS


Alle leden (basislidmaatschap) moeten aangemeld worden bij de KNHS. De kosten daarvan worden door de bond verhaald op de vereniging, dus via de vereniging aan u in rekening gebracht. Het bedrag vindt u terug op de factuur van januari en bestaat uit KNHS bondsafdracht, bijdrage KNHS Regio Drenthe met een afronding voor de administratieve handelingen


Het lidmaatschap van de KNHS is verplicht als lid van De Weideruiters. Indien hiervan afgeweken wordt, kan de KNHS de vereniging beboeten of in het ergste geval het verenigingslidmaatschap KNHS opzeggen, waardoor het organiseren van officiële wedstrijden niet meer mogelijk is.  

 

Het KNHS lidmaatschap voor een lid gaat per kalenderjaar. Uitschrijven als lid van de KNHS dient vóór 20 november via pennweideruiters@gmail.com gedaan te worden voor verwerking per 1 januari van het opvolgende jaar. 


NB: Bent u te laat met doorgeven van het gewenste beëindigen van het KNHS lidmaatschap dan worden de bondskosten alsnog door de vereniging geïncasseerd.

Wij zijn samen de vereniging en als zodanig is ook iedereen medeverantwoordelijk. Dit houdt in dat je er ook een inzetverplichting is om dit te kunnen bewerkstellingen. Naast het bestuur en commissies zijn er ook 'losse' zaken die gedurende een jaar gedaan moeten worden.

Onder het motto 'vele handen maken licht werk' zullen alle leden 2 dagen of 4 dagdelen ingezet kunnen worden voor het ondersteunen van activiteiten die de vereniging onderneemt.

Als je liever niet ingedeeld wordt, dan is het handig als je zelf contact opneemt met de vrijwilligerscoördinator, zodat je naar eigen keuze je dagdelen in kan vullen.

(KNHS) Wedstrijden. 

De vereniging organiseert (KNHS) wedstrijden om voor extra inkomsten te zorgen, waarmee we de lidmaatschapsgelden zo laag mogelijk proberen te houden. Inzet bij zo'n wedstrijd ook al is dit niet je 'eigen' discipline, is dus hard nodig om onze accommodatie te kunnen onderhouden en behouden.

Andere activiteiten Naast deze (officiële) wedestrijden organiseert de vereniging andere activiteiten ten behoeve van haar eigen leden, promotie van de sport in de omgeving, of wordt de accommodatie verhuurd aan derden om zo inkomsten te genereren. Ook voor deze activiteiten is de inzet van jou als lid onontbeerlijk.

Wacht niet tot je ingedeeld wordt, maar kies zelf een activiteit/datum waarop je je vrijwilligersinzet wilt doen. Neem contact op met de vrijwilligerscoördinator. 

Lidmaatschap “De Weideruiters” m.i.v. 1 januari 2023

Een lidmaatschap kan per kwartaal, half jaar of jaar aangegaan worden

 

Basis Lidmaatschap: bedraagt, ongeacht of u lid bent met een pony of een paard of alleen startpashouder bent € 57,50 per jaar.

Incasso per jaar in Januari of per ingang van het lidmaatschap. inbegrepen vrij gebruik buitenterrein / parkeren voor buitenrit

KNHS afdracht:  ( voor ieder lid verplicht ) € 30,00 per jaar

Ieder wedstrijd of rijdend lid moet worden aangemeld bij de KNHS

Incasso per jaar in Januari of per ingang van het lidmaatschap.

Lessen volgen (apart opgeven)                       ( € 27,50 per maand ) € 82,50 per Kwartaal

Ieder volgend lid van hetzelfde huishouden krijgt € 10,- korting op het basis lidmaatschap

Naast het lessen volgen is de oude hal te huur voor € 3,00 per maand   

 

Gebruik Oude hal                                    ( € 8,50 per maand.) € 25,50 per Kwartaal

Gebruik Nieuwe Hal                                ( € 20,- per maand) € 60,00 per kwartaal

per keer Gebruik / huur binnenbak          basislidmaatschap € 10,00

per keer Gebruik / huur binnenbak          lessende leden € 6,00

Ondersteunend lid € 27,50

Borg sleutel

- Oude Hal € 15,- sleutel en tag (met sleutel verklaring )

- Nieuwe Hal € 25,-

Inschrijfgeld ( nieuw of her inschrijving ) € 5,-

Adm. kosten € 3,50  

Huren per combinatie ( voor mensen van buiten de vereniging , wèl lid v d KNHS)

Buiten terrein                        € 30,- per maand

Binnen oude hal                   € 30,- per maand

Binnen nieuwe hal               € 60,- per maand

Gebruik binnenbak / buitenterrein niet leden per keer              € 15,00

NB: Een abonnement of huren van hallen wordt voor minimaal 3 maanden aangegaan.!

Als lid van De Weideruiters ben je niet alleen lid van een vereniging, maar werk je ook actief mee aan het in goede orde houden van de gezamelijke accommodatie en het omliggende terrein.

Het rekeningnummer is: 

NL89RABO0368708160

t.n.v. Landelijke Rijver./Ponyclub

De Weideruiters.

bottom of page