top of page
Anchor 1

Per 1 januari 2023 nieuwe contributiebedragen:

Logo hoofdje.png

Lid worden

Statutair dienen alle ruiters/amazones/menners actief lid te zijn van de KNHS


Alle leden (basislidmaatschap) moeten aangemeld worden bij de KNHS. De kosten daarvan worden door de bond verhaald op de vereniging, dus via de vereniging aan u in rekening gebracht. Het bedrag vindt u terug op de factuur van januari en bestaat uit KNHS bondsafdracht, bijdrage KNHS Regio Drenthe met een afronding voor de administratieve handelingen


Het lidmaatschap van de KNHS is verplicht als lid van De Weideruiters. Indien hiervan afgeweken wordt, kan de KNHS de vereniging beboeten of in het ergste geval het verenigingslidmaatschap KNHS opzeggen, waardoor het organiseren van officiële wedstrijden niet meer mogelijk is.  

 

Het KNHS lidmaatschap voor een lid gaat per kalenderjaar. Uitschrijven als lid van de KNHS dient vóór 1 december via pennweideruiters@gmail.com gedaan te worden voor verwerking per 1 januari van het opvolgende jaar. 


NB: Bent u te laat met doorgeven van het gewenste beëindigen van het KNHS lidmaatschap dan worden de bondskosten alsnog door de vereniging geïncasseerd.

Wij zijn samen de vereniging en als zodanig is ook iedereen medeverantwoordelijk. Dit houdt in dat je er ook een inzetverplichting is om dit te kunnen bewerkstellingen. Naast het bestuur en commissies zijn er ook 'losse' zaken die gedurende een jaar gedaan moeten worden.

Onder het motto 'vele handen maken licht werk' zullen alle leden 2 dagen of 4 dagdelen ingezet kunnen worden voor het ondersteunen van activiteiten die de vereniging onderneemt.

Als je liever niet ingedeeld wordt, dan is het handig als je zelf contact opneemt met de vrijwilligerscoördinator, zodat je naar eigen keuze je dagdelen in kan vullen.

(KNHS) Wedstrijden. 

De vereniging organiseert (KNHS) wedstrijden om voor extra inkomsten te zorgen, waarmee we de lidmaatschapsgelden zo laag mogelijk proberen te houden. Inzet bij zo'n wedstrijd ook al is dit niet je 'eigen' discipline, is dus hard nodig om onze accommodatie te kunnen onderhouden en behouden.

Andere activiteiten Naast deze (officiële) wedestrijden organiseert de vereniging andere activiteiten ten behoeve van haar eigen leden, promotie van de sport in de omgeving, of wordt de accommodatie verhuurd aan derden om zo inkomsten te genereren. Ook voor deze activiteiten is de inzet van jou als lid onontbeerlijk.

Wacht niet tot je ingedeeld wordt, maar kies zelf een activiteit/datum waarop je je vrijwilligersinzet wilt doen. Neem contact op met de vrijwilligerscoördinator. 

bottom of page