top of page

Hitte Protocol
m.i.v. 2020

Logo hoofdje.png

Voor beslissing wel of niet door laten gaan van een les tijdens extreme weersomstandigheden:

 

Hitteprotocol KNHS laatste punt van overweging:  de beslissing ligt bij de eigenaar, waarbij uiteindelijk het gezonde verstand moet prevaleren. 

 

Wat betreft het niet of wel door laten gaan van lessen:

 

De instructeur kijkt in de middag naar temperatuurverwachting voor het uur van rijden en een half uur daarvoor i.v.m. vervoer.

ls de verwachting dat dit boven de 27 C zal zijn, dan wordt na overleg met één van de leden van het DB de les geannuleerd. De betreffende deelnemers krijgen dan binnen een maand een andere gezamenlijke les aangeboden in overleg met de instructeur.

Als blijkt dat naar verwachting de temperatuur een half uur voor aanvang van de les al onder de 27 C zal zijn, dan kan de les in principe doorgang vinden met een minimum aantal van 2 deelnemers.  Mochten de ruiters besluiten niet te komen, dan vervalt daarmee de aanspraak op een les.

In onderling overleg zou ook gekozen kunnen worden de les eerder of later te kunnen laten starten.

Dit protocol is gebaseerd op Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden uitgegeven door  
Sectorraad Paarden - versie 23 juni 2020  

bottom of page