Bestuur en Contact

Logo hoofdje.png

Bestuur: vragen aan het bestuur kunt u mailen naar:  weideruiters@gmail.com

Voorzitter                    Roelof Otten                         roelofotten@hetnet.nl


Penningmeester/

ledenadministratie        Martha Bisschop                    pennweideruiters@gmail.com                      

Secretaris                   Frédérique Waakop Reijers       weideruiters@gmail.com   

Bestuurslid/

wedstrijdcoördinator     Laura Hendriks                       secr.weideruiters@hotmail.nl 

Bestuurslid/

KNHS ledenadmin.      Chaca Trul-Weessies  

 

Bestuurslid /

lesindeling/activiteiten   Dineke Kuiper-Boersma            acweideruiters@gmail.com

Bestuurslid /vrijwilligers  Alie Bijlsma                      

 

Wedstrijdsecretariaat        secr.weideruiters@hotmail.nl

Laura Hendriks

Greta Berghuis

Activiteitencommissie         acweideruiters@gmail.com

Dineke Kuiper-Boersma

Vrijwilligers contact

Alie Bijlsma


Voor advies en ondersteuning kunnen wij &

kunt u contact opnemen met bovenstaande heren.

Dit zijn de Ereleden van onze vereniging!

Berend Blokzijl                  0528-343220

Stoffer Oelen                    0528-351396

ereleden.jpg