top of page

Op de pagina zijn onze reglementen en statuten te downloaden. 

Statuten

De statuten bevatten de grondregels. Die zijn vastgesteld bij de notaris.

huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is de uitwerking naar de praktijk van de grondregels in de statuten.

huis reglementen

In de huisreglementen is beschreven welke regels er gelden op het terrein en de accommodatie.

bottom of page