top of page
Logo hoofdje.png

Historie van de club

Hoe het allemaal begon.
 
"De Weideruiters" vindt z'n oorsprong op een concours te Zuidwolde waar enkele Elimieten tijdens een gezellig onderonsje spraken over een eigen ponyclubje.

Op de avond van de 12e mei werd de vereniging opgericht en werd er direct ook maar een bestuur gekozen. Een stuk grond werd beschikbaar gesteld door Dhr. Guichelaar op de hoek van de Dorpsstraat met de Jeulenwijk. Onze naam werd bedacht door mevr Reinders.

Al snel groeide de vereniging tot een 30-tal leden uit. Nadat enkele leden hun pony waren ontgroeid en overgingen op paarden werd in 1980 de rijvereniging opgericht.

In 1980 kregen wij van de gemeente Hoogeveen een stuk grond aan de Prieswijk in gebruik waar we in 1981 alweer weg moesten om in datzelfde jaar te kunnen verhuizen naar onze huidige locatie aan de Marten Kuilerweg.

Vanaf dit terrein begon de vereniging zich te ontwikkelen. Vooral na de bouw van de binnenmanege groeide het ledental snel naar de 80 om in de periode 1998-2000 door te stoten naar de 120. Na een aanvankelijke daling zette de groei toch weer door en momenteel staan er 170 leden op onze verenigingslijst.

Met uitzondering van de drafsport-voltige-western zijn alle disciplines in de paardensport vertegenwoordigd bij De Weideruiters. Er is zelfs een gezellige recreantengroep.
Onze vereniging kenmerkt zich als een gezellige club waar iedereen elkaar nog kent, prettig met elkaar omgaat en niet te beroerd is om, wanneer nodig, de handen uit de mouwen te steken om het terrein en de accommodatie in goede staat te houden.

Wie de contactpersonen zijn bij de vereniging, hoe het eruit ziet, wie er les geven en wanneer deze worden gegeven vind u verderop op deze site.

Verder bent u natuurlijk altijd welkom om eens te komen kijken!

Krantenknipsel begin weidenieuws opricht

Een krantenknipsel over het begin van onze vereniging​.

Onder Nieuws archief kunt u dit krantenknipsel verder lezen. 

bottom of page