Tijdens de algemene leden vergadering 2021 is er gekozen het contributiestelsel van de club aan te passen. Wat houdt dit in:

1) het verplichte KNHS lidmaatschap blijft onveranderd. Dit heeft te maken met onze verzekering en het Certificaat Stichting Veilige Paardensport. ALLE leden zijn lid van de bond, ook als je alleen recreatief met je paard gebruik maakt van onze accommodatie. Dit lidmaatschap is een kalenderjaar lidmaatschap. De vereniging verwerkt de administratie en draagt het bondsgeld af, maar heeft hier zelf geen inkomsten van.

Bij opzegging dient dit uiterlijk per1november van het jaar bij de KNHS gedaan te worden.

Dus uiterlijk 15 oktober bij de penningmeester.

2) Er is slechts één basiscontributie ongeacht of je alleen lid bent voor een startkaart, of je een pony of een paard hebt. 

3) Deelname aan de verenigingslessen kan tegen betaling: 'de gebruiker betaalt'. Opgave en betaling gaan per kwartaal. Indeling in een lesgroep is in overleg met de instructeurs. Lesgroepen bestaan uit maximaal 6 combinaties.

4)Bij afwezigheid heeft men GEEN recht op restitutie. Weet je vooraf dat je niet aanwezig kan zijn, dan is het in overleg met de betreffende instructeur mogelijk in dezelfde of opvolgende week in een andere lesgroep in te voegen om zo geen les te hoeven missen.

 

5)Bij uitval door hitte protocol, afwezigheid van instructeur of door afzegging door de vereniging, dan zal het gemiste lesuur zo snel mogelijk ingehaald worden. Kan je niet bij deze inhaalles aanwezig zijn: zie regel 4.

Verenigingslessen:

Voor rijdende leden worden er wekelijks verenigingslessen gegeven door ORUN opgeleide instructeurs.

 

Rijvereniging lessen/ instructie         

Afmelden van een rijvereniging les dient voor 15.00 uur plaats te vinden bij eigen instructie. Hiervoor zijn groeps-apps ingesteld. 

Rijvereniging lessen kunnen mogelijk samengevoegd worden.         
Bij 4x afwezigheid tijdens de rijvereniging les zonder afmelding, vervalt uw lesplaats.  U wordt vervolgens op de wachtlijst geplaatst, of daar waar een lesplaats beschikbaar is.         
De instructeur bepaalt uw rijvaardigheid (-niveau). Aan de hand hiervan wordt u ingedeeld bij één van de verenigingslessen.

         
Geef ruiters/menners de mogelijkheid om rustig te kunnen inrijden voor aanvang van een rijvereniging les. Maakt u gebruik van de mogelijkheid tot vrij rijden, verlaat dan 15 minuten voor aanvang van de vereniging les de rijbaan en verwijder eventueel achtergelaten mest. 

   

Rijvereniging lessen hebben een aantal richtlijnen:·         
Rijvereniging lessen betreffende pony’s bevatten max. 7 combinaties         
Rijvereniging lessen betreffende paarden bevatten max. 6 combinaties         
Rijvereniging lessen betreffende mennen bevatten max. 4 tot 5 aanspanningen         
Rijvereniging lessen behoren ‘vol’ te zitten. Bij te weinig deelname kunnen lessen worden samengevoegd.

Het gecombineerd rijden van paarden en pony's in dezelfde les wordt alleen gedaan na overleg met het bestuurslid dat gaat over de les indeling en de betreffende instructeur.

Zie voor verdere regels het Huishoudelijk Regelement