top of page

Rijbaan Regels

Logo hoofdje.png

Voor het gebruik maken van deze accommodatie gelden een aantal regels.

 

Ruiters/menners dienen zich aan onderstaande rijbaanreglementen te houden: 

•    Wanneer nodig geven zowel bestuur als instructie u graag een toelichting.
•    Aanwijzingen van bestuur, instructie en gedelegeerden van de rijvereniging dienen altijd opgevolgd te worden.
•    Bij het rijden dienen alle ruiters EN menners een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband te dragen. De veiligheidscap dient bestemd te zijn voor de paardensport en te zijn voorzien van een CE-markering. Dit geeft overeenstemming met de wetgeving aan. Caps die voor 21 april 2019 op de markt zijn gebracht moeten voldoen aan de Richtlijn 89/686/EEG. Caps die vanaf 21 april 2019 op de markt worden gebracht moeten voldoen aan de Verordening 2016/425.
•    Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
•    Bij het rijden dienen de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten.
•    Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen.
•    Het harnachement van uw paard/pony dient correct te zijn, regelmatige controle is vereist.
•    Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd.
•    Op- en afstijgen tijdens lessen dient gestructureerd (op de A-C-lijn) te geschieden, bij voorkeur met gebruikmaking van een daartoe geëigend opstapje.
•    De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het passeren op de hoefslag voorrang.
•    De combinatie die een snellere gang en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
•    Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef elkaar de ruimte.
•    Ruiters en menners mogen niet tegelijkertijd gebruik maken van de rijbaan. 
•    Menners hebben op zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 18.00 uur en de zondagochtend van 08.00 uur tot 13.00 uur voorrang op rijdende leden.
•    Wanneer een ruiter arriveert en er zijn één of meerdere menners in de rijbaan aan het mennen, dan zal de ruiter moeten wachten totdat deze menners klaar zijn (maximaal 60 minuten). Wanneer een menner arriveert en er zijn één of meerdere ruiters de rijbaan aan het rijden, dan zal de menner moeten wachten totdat deze ruiters klaar zijn (maximaal 60 min).Overleg is belangrijk!
•    Longeren in de 20x60 binnenbaan, de grote hal, is niet toegestaan.
•    Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er andere ruiters in de rijbaan rijden (vb: ‘sprong vrij').
•    Gebruikte materialen dienen weer opgeruimd te worden. Berg hindernismaterialen op de springkar op. Laat springbalken op het buitenterrein niet op de bodem liggen. Wees zuinig op onze materialen!
•    Het is niet toegestaan te roken op binnen de gehele overdekte hippische accommodatie, nergens is het toegestaan te paard te roken.

 

bottom of page