top of page
Anchor 1

Algemene Regels

Logo hoofdje.png

Manegesleutel

Zodra u rijdend lid bent van onze rijvereniging kunt u vrij gebruik maken van de kleine hal en/of buitenterrein. Rijdende leden en startkaartleden kunnen tegen betaling gebruik maken van de grote rijhal. Dit geldt natuurlijk voor de momenten dat er geen verenigingslessen, wedstrijden en/of andere activiteiten zijn.

Voor het gebruik van de accommodatie hebt u een sleutel nodig. Meer hierover kunt u terug lezen onder: Informatie> Lidmaatschap.

Hand- en spandiensten

 

Als lid van De Weideruiters ben je niet alleen lid van een vereniging, maar werk je ook actief mee aan het in goede orde houden van de gezamelijke accommodatie en het omliggende terrein.

   

                       

Waarom hebben we vrijwilligers nodig? Anders gezegd: waarom heeft de vereniging jullie nodig?:“Samen maken we het (nog) beter!


Een vereniging is een verzameling mensen die zich met een bepaald doel of een gedeelde interesse georganiseerd hebben. Voor LR&PC De Weideruiters is die interesse duidelijk: paarden, paardensport en alles wat met paarden te maken heeft. Het doel is waarschijnlijk voor iedereen een beetje anders. 
De één wil graag wedstrijden rijden om winst(punten) te halen. Daarvoor moet je bij een KNHS vereniging zijn aangesloten. De ander wil wekelijks les van een bevoegd instructeur, de gezelligheid van een verenigingsles of heeft zelf niet de beschikking over een volwaardige (binnen) rijbaan voor het niveau waarop gereden wordt.


Voor al deze ‘smaken’ kunnen de leden bij onze vereniging terecht. We/jullie hebben een groot terrein en een prachtige rijhal met kantine. Door saamhorigheid is de vereniging opgericht en is er in de afgelopen jaren getimmerd aan de weg om de vereniging draaiende te houden. Om het terrein en de gebouwen ieder jaar door de veiligheidskeuring te laten komen én om een aantrekkelijk complex te hebben waar de (wedstrijd)ruiters graag komen, hebben we al jaren ondersteuning van een bevlogen ‘klussenclub’. Maar je leest het al: JAREN! En die jaren gaan tellen bij de mannen. 


We begrijpen dat het niet meer in de huidige tijd past op een vaste dag en iedere week of maand vrijwilligerswerk te doen, maar…….bij een complex als het onze (wij samen 😉) blijft er natuurlijk altijd wat te klussen. Wij zijn samen de vereniging en als zodanig is ook iedereen medeverantwoordelijk. Dit houdt in dat je er ook een inzetverplichting is om dit te kunnen bewerkstellingen. Naast het bestuur en commissies zijn er ook 'losse' zaken die gedurende een jaar gedaan moeten worden.

Onder het motto 'vele handen maken licht werk' zullen alle leden 2 dagen of 4 dagdelen ingezet kunnen worden voor het ondersteunen van activiteiten die de vereniging onderneemt.

Als je liever niet ingedeeld wordt, dan is het handig als je zelf contact opneemt met de vrijwilligerscoördinator, zodat je naar eigen keuze je dagdelen in kan vullen.

(KNHS) Wedstrijden. 

De vereniging organiseert (KNHS) wedstrijden om voor extra inkomsten te zorgen, waarmee we de lidmaatschapsgelden zo laag mogelijk proberen te houden. Inzet bij zo'n wedstrijd ook al is dit niet je 'eigen' discipline, is dus hard nodig om onze accommodatie te kunnen onderhouden en behouden.

Andere activiteiten Naast deze (officiële) wedestrijden organiseert de vereniging andere activiteiten ten behoeve van haar eigen leden, promotie van de sport in de omgeving, of wordt de accommodatie verhuurd aan derden om zo inkomsten te genereren. Ook voor deze activiteiten is de inzet van jou als lid onontbeerlijk.

Wacht niet tot je ingedeeld wordt, maar kies zelf een activiteit/datum waarop je je vrijwilligersinzet wilt doen. Neem contact op met de vrijwilligerscoördinator. 

 

Klus-zaterdagen

Voor het groter onderhoud is het nu na coronatijd eindelijk mogelijk een kluszaterdag te organiseren. De klus-zaterdag zal een mogelijkheid zijn om de betrokkenheid bij de club in daden om te zetten. Oók jeugdleden met, of vertegenwoordigd door, een ouder worden verwacht om hun steentje bij te dragen. 
Kan je op de betreffende zaterdag niet? Vraag dan aan de klussen coördinator of er iets is dat je vooraf of nadien kan doen. Zo kunnen de klussen die voor die dag op de lijst staan ook gedaan worden.

 

Heb je al een zaterdag geholpen, maar vond je het zó gezellig, dat je weer mee wilt helpen? Kom vooral! 
Samen maken we er een gezellige ochtend van met koffie, lekkers en een broodje als afsluiting. Als resultaat hebben en houden wij samen zo een super mooi complex voor onze sport! Samen maken we het (nog) beter!


Het bestuur 
De Weideruiters

 

 

bottom of page